יישומון – פולינום כמכפלת גורמים ליניאריים

תיאור: יישומון זה מאפשר לנהל שיח כיתתי על התנהגות של פונקציות פולינום המוצגת כמכפלת גורמים ליניאריים. נציין, שכל פולינום ניתן להצגה כמכפלה של גורמים לינאריים ו/או גורמים ריבועיים אי-פריקים. יישומון זה מתייחס רק לפונקציות שניתנות להצגה כמכפלה של גורמים לינאריים בלבד.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos