וקטורים

triangle ratio 1נושא: וקטורים

כיתה: יב

תיאור:ניתן לחקור בעזרת היישומון הדינאמי יחסים הנוצרים בין קטעים המוגדרים על תיכונים במשולש. בעזרת תכונת יחידות ההצגה של הוקטורים אפשר להוכיח כי התיכונים מחלקים זה את זה ביחס של 1:2. תכונה נוספת הכללה של קטע אמצעים.


triangle ratio 2נושא: וקטורים

כיתה: יב

תיאור: ניתן לחקור בעזרת היישומון הדינאמי יחסים בקטעים שונים במשולש. נקצה על צלעות המשולש קטעים באותו יחס, ונחבר עם הצלע שממול. על קטעים אלו נקצה נקודות נקצה נקודות ונחקור את היחסים הנוצרים. ניתן להיעזר בהוכחות בתכונת יחידות ההצגה של הוקטורים.

 


 

triangle ratio 3נושא: וקטורים

כיתה: יב

תיאור: ביישומון הדינאמי נתון טטראדר ומפגשי התיכונים בשתיים מפאותיו. האם "תיכוני הטטראדר" - הקטעים המחברים בין מפגש התיכון בפאה לקדקוד שממול יפגשו? ואם כן, באיזה יחס? ניתן להיעזר בהוכחות בתכונת יחידות ההצגה של הוקטורים


parametric equation of a line in spaceנושא: וקטורים

כיתה:  יב'

תיאור: ביישום הדינאמי ניתן לחקור את ההצגה הפרמטרית של ישר במישור.

 

 

 

 


parametric equation of a line in a plainנושא: וקטורים

כיתה:  יב'

תיאור: ביישום הדינאמי ניתן לחקור את ההצגה הפרמטרית של ישר במישור.

 

 

 

 


vectors book

נושא: וקטורים

תיאור: ספר הוקטורים

 

 

 


נושא: וקטורים                                                         

כיתה: יב, 5 יחל

תיאור: סכום וקטורים בצורה הגיאומטרית לפי שיטת המקבילית ולפי שיטת "ראש לזנב". כמו כן ביישום הדינאמי מוצג הסכום גם בצורה האלגברית. 

 

 

 

 


נושא: וקטורים                                                            

כיתה: יב, 5 יחל

תיאור: בהנתן שני וקטורים מהי המכפלה הסקלרית ביניהם?  

ניתן לחקור בעזרת היישום הדינאמי כיצד משפיעים אורכי הוקטורים והזווית בינהם על ערך המכפלה הסקלרית.

 

 


נושא: וקטורים  

כיתה: יב, 5יחל

תיאור: יישום דינאמי להמחשה של מכפלה סקלרית של וקטורי היחידה (בתוך מעגל היחידה) והדגשה של ההיטל של אחד מהם על השני.

 

 

 


נושא: וקטורים

כיתה: יב, 5 יחל

תיאור: פעילות, משחק אינטקראקטיבי המתרגל סכום של וקטורים. מטרתך להביא את הכדור הפורח אל היעד באמצעות השליטה בוקטור הרוח ווקטור כוח העילוי.

היישום נערך ותורגם מצרפתית מאת Daniel Mentrard  http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos