תיכונים במשולש

triangle ratio 1נושא: וקטורים

כיתה: יב

תיאור:ניתן לחקור בעזרת היישומון הדינאמי יחסים הנוצרים בין קטעים המוגדרים על תיכונים במשולש. בעזרת תכונת יחידות ההצגה של הוקטורים אפשר להוכיח כי התיכונים מחלקים זה את זה ביחס של 1:2. תכונה נוספת הכללה של קטע אמצעים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit