תיכונים במשולש

triangle ratio 1נושא: וקטורים

כיתה: יב

תיאור:ניתן לחקור בעזרת היישומון הדינאמי יחסים הנוצרים בין קטעים המוגדרים על תיכונים במשולש. בעזרת תכונת יחידות ההצגה של הוקטורים אפשר להוכיח כי התיכונים מחלקים זה את זה ביחס של 1:2. תכונה נוספת הכללה של קטע אמצעים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos