סכום וקטורים

נושא: וקטורים                                                         

כיתה: יב, 5 יחל

תיאור: סכום וקטורים בצורה הגיאומטרית לפי שיטת המקבילית ולפי שיטת "ראש לזנב". כמו כן ביישום הדינאמי מוצג הסכום גם בצורה האלגברית. 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit