יחסים במשולש

triangle ratio 2נושא: וקטורים

כיתה: יב

תיאור: ניתן לחקור בעזרת היישומון הדינאמי יחסים בקטעים שונים במשולש. נקצה על צלעות המשולש קטעים באותו יחס, ונחבר עם הצלע שממול. על קטעים אלו נקצה נקודות נקצה נקודות ונחקור את היחסים הנוצרים. ניתן להיעזר בהוכחות בתכונת יחידות ההצגה של הוקטורים.

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos