תיכונים ויחסים בטטראדר

triangle ratio 3נושא: וקטורים

כיתה: יב

תיאור: ביישומון הדינאמי נתון טטראדר ומפגשי התיכונים בשתיים מפאותיו. האם "תיכוני הטטראדר" - הקטעים המחברים בין מפגש התיכון בפאה לקדקוד שממול יפגשו? ואם כן, באיזה יחס? ניתן להיעזר בהוכחות בתכונת יחידות ההצגה של הוקטורים


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit