קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת

funciton derivitiveנושא: קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת                  

כיתה: י"ב  

תיאור: היישומון מופיע בפעילות: אל הנגזרת של הפונקציה y=lnx. היישומון מספק הסבר ויזואלי דינמי לביטוי האלגברי הפשוט של נגזרת הפונקציה y=lnx.

 


נושא: הפונקציה.                  

כיתה:  י, יא

תיאור: בעליה להר תבור היכן המטפס נמצא במקום התלול ביותר? דף עבודה ויישום דינאמי לחקירה של תכונת הקעירות כלפי מעלה וכלפי מטה. מעקב אחר שיפוע המשיק ומיקומו מעל ומתחת לגרף תרמוז לנו על נקודת הפיתול. כאן המקום לדון בקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת הראשונה וכן גם הנגזרת השנייה.  

 


 

נושא: הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת שלה. 

כיתה: י'-יב' (3-4-5 יח"ל)

תיאור: ביישום הדינאמי ניתן לחקור את אופן השתנות הפונקציה מבחינת תחומי עליה וירידה, נקודות שיא ושפל (מקסימום ומינימום), נקודות פיתול והתנהגות המשיק לפונקציה בכל נקודה.
כל זאת תוך תנועת הדמות המצוירת. כמו כן ניתן לעקוב אחר השתנות השיפוע ותוך כדי לבנות את גרף הנגזרת. 

ביישום מוצגת פונקצית הסינוס, אך ניתן לשנותה על ידי הקלדה של פונקציה חדשה
בחלון הקלט, למשל: f(x)=x3-3x.


נושא: הפונקציה.

כיתה: ט'- י"ב

תיאור: בעזרת היישום הדינאמי ניתן לבדוק עבור אילו ערכי x הפונקציה עולה? מתי הפונקציה יורדת? ביישום הדינאמי ניתן לעקוב גם אחר הגרף, ערכי הנקודה שעל הגרף וטבלת ערכים. כמו כן ניתן לעקוב אחר משיקים בנקודות השונות שעל הפונקציה ואחר השתנות שיפוע המשיקים.

לעסוק בשאלה של הקשר בין עליה וירידה של הפונקציה ושיפועי המשיקים.

 

 

 


 

 נושא: הפונקציה.  

כיתה: י-י"ב

תיאור: יישום דינאמי, פעילות ודף עבודה אינטראקטיבי לחקירת תכונות הפונקציה כגון עליה וירידה, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה לגרפים של פונקצית הנגזרת. וכן כיצד מושפעת הנגזרת מפעולות הזזה של הפונקציה? תורגם ונערך על פי האתר: GeogebraCalculus

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos