המעגל

נושא: המעגל                                        

כיתה: ט-יב 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי בו נחקור את המצב ההדדי בין שני מעגלים ואת הקשר בין המיתר המשותף לשני מעגלים נחתכים ולבין קטע מרכזים (הקטע המחבר את מרכזי המעגלים). 
החקירה מובילה את התלמידים לניסוח המשפטים.

הערה: ניתן להיעזר בישום הדינמי לחיזוק נושאים מתקדמים בגיאומטריה אנליטית וזאת במטרה להדגים מצבים הדדים שונים בין שני מעגלים ולחקור את הקשר האלגברי בין אורכי הרדיוסים וקטע המרכזים.


 

Capture10נושא: המעגל                                        

תיאור: פעילות לכיתה בדסמוס לפיתוח המיומנות וההבנה של המרכיבים של משוואת מעגל. הפעילות מתאימה לכיתות החטיבה העליונה העוסקות במשוואות של מעגלים, הן של 4 יח"ל והן של 5 יח"ל.

מחבר: צוות דסמוס


 

Capture8נושא: המעגל                                        

תיאור: יישומון שמאפשר לגלות את תכונת המיתרים הנחתכים במעגל. הפעילות מתאימה לכיתה י' או י"א.

מחבר: nctm

 

 

Copyright © 2016 KCP Technologies, a McGraw-Hill Education Company. All rights reserved.

Release: 2015Q4Update1, Semantic Version: 4.5.0, Build Number: 1012.2-r, Build Stamp: ip-10-149-70-76/20160225151924


 

נושא: המעגל.                                                

כיתה: ט-י.

תיאור: דף עבודה ויישום דינמי להכרות וחקירה עם התכונות של זוויות היקפיות ומרכזיות. בדף העבודה הנחיות לתלמיד לגילוי וניסוח המשפטים של זוויות היקפיות שוות, זווית היקפית הנשענת על קוטר, זוויות מרכזיות והקשר בין זווית מרכזית להיקפית.


נושא: המעגל.                                            

כיתה: ט-י  

תיאור: יישום דינאמי להמחשה ולחקירה של תכונות חוצי הזוויות במשולש והמעגל החסום בו.

 

 

 


נושא: המעגל.                                      

כיתה: ט-י 

תיאור: יישום דינאמי להכרות וחקירה של מעגל החסום במשולש וגילוי תכונותיו. 

 

 


נושא: המעגל.

כיתה:   

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת המשפטים הנוגעים בשני משיקים למעגל מנקודה שמחוצה לו.  

 

 

 


נושא: המעגל.

כיתה:  ט-י

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ובו הנחיה לשני החלקים של המשפט. בראשון חקירה ובחינה של זווית היקפית הנשענת על קוטר. כולל הנחיה להוכחת המשפט. ובחלק השני חקירה ובחינה של המקום הגיאומטרי שיוצר קודקוד משולש ישר זווית. מצורף גם היישום

 

 

 

 


נושא: המעגל.                             

כיתה:  ט-י-יא

תיאור: דף עבודה לחקירת המשפטים הנוגעים במרובע חסום במעגל ומלווה בארבעה יישומים דינאמיים. היישומים דינמיים מאפשרים לבדוק מצבים שונים כבמעבדה מתמטית: 

  האם כל מרובע ניתן לחסום במעגל?         איזו מקבילית חסומה במעגל?    

   מהו התנאי למרובע חסום במעגל?           איזה טרפז חסום במעגל?       


 

נושא: המעגל.                                            

כיתה:  ט-י

תיאור: דף עבודה  ובו הנחיה לבניה בגאוגברה של זוויות היקפיות במעגל הנשענות על אותה קשת. לאחר בניית הישום התלמיד מתבקש לבחון מצבים שונים ביישום ולהסיק מסקנות. ויישום דינאמי.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit