פונקציית השורש

applet 10נושא: פונקציית השורש

כיתה: י - י"א

תיאור: יישומון זה מאפשר לנהל שיח כיתתי על תכונות של פונקציות שהן הרכבה של שורש ריבועי על פונקציה אחרת ועל הקשר בין פונקציות אלה לבין הפונקציות הפנימיות שלהן. ניתן גם לחבר עבור התלמידים משימות שבהן משולב היישומון. נשים לב שהתפריט להציג או להסתיר את הגרפים ואת התצוגה האלגברית, בהתאם למטרת השיעור. 

 


sqrtתיאור: יישומון זה מאפשר לנהל שיח כיתתי על תכונות של פונקציות שהן הרכבה של שורש ריבועי על פונקציה אחרת ועל הקשר בין פונקציות אלה לבין הפונקציות הפנימיות שלהן. ניתן גם לחבר עבור התלמידים משימות שבהן משולב היישומון.

 

 


Derivative of sqrt functionנושא: פונקציית השורש                               

כיתה: י' או י"א  

תיאור: היישומון מופיע בפעילות: אל הנגזרת של פונקציית השורש הריבועי. ביישומון מוצג הקשר בין שיפועי המשיקים של פונקציית השורש הריבועי לשיפועי המשיקים של הענף החיובי של הפונקציה y=x^2.

 


function step by step captureאל הפונקציה צעד אחר צעד

נושא: אנליזה, חקירת פונקציות מנה עם שורש, אינטגרל

כיתה: יא'

שאלון: שאלון ראשון ב5 יח"ל- 806 - חרף תשעז- שאלה 7

תיאור: בפעילות נתבונן בפונקציה נתונה מתוך שאלת הבגרות. בפעילות שני חלקים:
בראשון הנחיה לחקור משפחה של פונקציות, פונקצית מנה עם שורש , באופן איכותני, ללא נגזרת.נסתכל על בניית פונקציה, צעד אחר צעד בעזרת פעולות על פונקציה כגון: הרכבה של פונקצית שורש, מציאת פונקציה הופכית , וכפל פונקציות. בפעילות התייחסות לתכונות של הפונקציה הנחקרת, וכן למקרים פרטיים במשפחה (a=0).
בחלק השני, התבוננות באינטגרלים והקשר שלהם לשטחים ולתכונות הפונקציה.

מומלץ להיעזר בחקירת הפונקציות בתוכנה גרפית כגון גאוגברה או desmos.


sqrt function graphנושא: פונקציית השורש                               

כיתה: י' או י"א  

תיאור: היישומון מופיע בפעילות: אל הגרף של פונקציית השורש הריבועי, בה פונקציית השורש הריבועי והגרף שלה מוצגים באמצעות הקשר ביניהם לבין הענף החיובי של הפונקציה .y=x^2 ההיכרות עם הקשרים בין שתי הפונקציות האלה זורעת זרעים לקראת פעילות המשך, העוסקת בין הנגזרות של שתי הפונקציות האלה. ביישומון הדינמי גוררים נקודה על גרף הפונקציה y = x^2 ורואים את שיעורי הנקודה המתקבלת ממנה באמצעות שיקוף בישר y=x.

 


נושא: פונקציית השורשSlide11

כיתה: י-י"ב  

תיאורדף עבודה (המכיל סרטוני הדגמה) ויישום דינאמי לחקירה של הרכבת פונקצית השורש על פונקציה לינארית, פונקציה ריבועית וערך מוחלט.

חקר סביב השאלה "האם ריבוע של שורש שווה לשורש של ריבוע".

דף העבודה מלווה בסרטוני הנחייה לחקר.

היישומון מתבסס על היישומון של פרופ' יהודה שוורץ מתוך האתר   mathMINDShabits

 


נושא: פונקציית השורש

כיתה: י-י"ב

תיאורדף עבודה ויישום דינאמי לחקירה של פונקציות שונות עם שורש. 

ביישום שתי פונקציות שורש של פונקציה לינארית. 

נשאלת השאלה האם וכיצד משתנה תחום ההגדרה בפעולות סכום ומכפלת הפונקציות. 

בדף העבודה משימות המאירות נקודות בעייתיות במציאת תחום ההגדרה.

 


נושא: פונקציית השורש  

כיתה: י-י"ב

תיאורדף עבודה ויישום דינאמי לחקירה של הרכבת פונקצית השורש על פונקצית הישר ועל פונקציה ריבועית.

 


נושא: פונקציית השורש.

כיתה: יא'-יב'

תיאורדף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

מבוסס על בחינת בגרות:שאלון 804, קיץ תש"ע, מועד ב', שאלה 9.

 

 

 

 

 

 

 


 

נושא: פונקציית השורש                                                

כיתה: י-י"א 

תיאור: יישום דינאמי

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 804, מועד ב' 2006, שאלה 7.

 

 

 


 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos