אל הנגזרת של פונקציית השורש הריבועי

Derivative of sqrt functionנושא: פונקציית השורש                               

כיתה: י' או י"א  

תיאור: היישומון מופיע בפעילות: אל הנגזרת של פונקציית השורש הריבועי. ביישומון מוצג הקשר בין שיפועי המשיקים של פונקציית השורש הריבועי לשיפועי המשיקים של הענף החיובי של הפונקציה y=x^2.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos