האם ריבוע של שורש שווה לשורש של ריבוע?

נושא: פונקציית השורשSlide11

כיתה: י-י"ב  

תיאורדף עבודה (המכיל סרטוני הדגמה) ויישום דינאמי לחקירה של הרכבת פונקצית השורש על פונקציה לינארית, פונקציה ריבועית וערך מוחלט.

חקר סביב השאלה "האם ריבוע של שורש שווה לשורש של ריבוע".

דף העבודה מלווה בסרטוני הנחייה לחקר.

היישומון מתבסס על היישומון של פרופ' יהודה שוורץ מתוך האתר   mathMINDShabits

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos