תחום הגדרה של פונקציות עם שורש

נושא: פונקציית השורש

כיתה: י-י"ב

תיאורדף עבודה ויישום דינאמי לחקירה של פונקציות שונות עם שורש. 

ביישום שתי פונקציות שורש של פונקציה לינארית. 

נשאלת השאלה האם וכיצד משתנה תחום ההגדרה בפעולות סכום ומכפלת הפונקציות. 

בדף העבודה משימות המאירות נקודות בעייתיות במציאת תחום ההגדרה.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos