משולשים יישומים דינאמיים

נושא: משולשים

תיאור: יישום דינאמי המציג משולש ובו חוצה זווית, גובה, תיכון ואנך אמצעי.

 

 

 


 

applettנושא: משולשים

תיאור: דף עבודה בו הנחיה לפעילות שממחישה, באמצעות יישום דינמי, את ההבדל בין המצב שבו המידע על מרכיבי משולש כולל שני זוגות של צלעות שוות בהתאמה, וזוויות שוות מול הצלעות הקטנות מבין השתיים, לבין המצב שבו הזוויות השוות הידועות נמצאות מול הצלעות הארוכות מבין השתיים. הפעילות מתאימה לכיתה ח ומתבצעת לפני הוכחת משפט החפיפה הרביעי.

פעילות זו היא חלק מרצף של 3 פעילויות העוסקות במשפט החפיפה הרביעי:

 

 

 


 

 

Capture7נושא: משולשים

תיאור: יישומון שמציג בעיה גיאומטרית. מתאימה לעיסוק בגיאומטריה של מעגל ודמיון משולשים. מובילה גם לשאילת שאלות נוספות ומפתחת חשיבה יצירתית. הפעילות מתאימה לכיתה י' או י"א.

מחבר: Judah L Schwartz

 

 


 

נושא: משולשים

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי עם הנחיות לבניית משולש שווה צלעות, האחת עם כלי מוכן של גאוגברה והשניה בדרך של בניה עם סרגל ומחוגה.

 

 

 


 

נושא: משולשים  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי עם הנחיות לבניית משולש שווה שוקיים בגאוגברה בשלש דרכים שונות, על פי תכונות משולש שווה שוקיים.

 

 

 

 


 

נושא: משולשים  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי העוסק במשפט קטע אמצעים במשולש. דף העבודה מטפל בתכונות קטע אמצעים במשולש ובתנאים המספיקים וההכרחיים לקיומו.

 

 

 

 


נושא: משולשים

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לדיון וחקירה של המשפט: הגובה במשולש ישר זווית שווה לממוצע הגיאומטרי של היטליו.

 

 


נושא: משולשים 

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישומון דינאמי לחקירה של אי שוויון המשולש. בהנתן שלשה של אורכי צלעות, האם ניתן לבנות מהם משולש?

 

 

 

 


נושא: משולשים

כיתה: י, יא

תיאור: יישום דינאמי בו מתבוננים באופן דינאמי באנך האמצעי כמקום גיאומטרי של אוסף הנקודות הנמצאות במרחק שווה מקצות הקטע.
ניתן לראות את המעגלים מכאן שמפגש האנכים האמצעיים הוא נקודה הנמצאת במרחקים שווים מקודקודי המשולש. 

 

 


נושא: משולשים

כיתה:  

תיאור: יישום דינאמי.

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit