האם נצליח ליצור משולש נוסף עם אותן שתי צלעות וזווית מול אחת מהן?

applettנושא: משולשים

תיאור: דף עבודה בו הנחיה לפעילות שממחישה, באמצעות יישום דינמי, את ההבדל בין המצב שבו המידע על מרכיבי משולש כולל שני זוגות של צלעות שוות בהתאמה, וזוויות שוות מול הצלעות הקטנות מבין השתיים, לבין המצב שבו הזוויות השוות הידועות נמצאות מול הצלעות הארוכות מבין השתיים. הפעילות מתאימה לכיתה ח ומתבצעת לפני הוכחת משפט החפיפה הרביעי.

פעילות זו היא חלק מרצף של 3 פעילויות העוסקות במשפט החפיפה הרביעי:

 

 

 


 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos