מפגש אנכים אמצעיים

נושא: משולשים

כיתה: י, יא

תיאור: יישום דינאמי בו מתבוננים באופן דינאמי באנך האמצעי כמקום גיאומטרי של אוסף הנקודות הנמצאות במרחק שווה מקצות הקטע.
ניתן לראות את המעגלים מכאן שמפגש האנכים האמצעיים הוא נקודה הנמצאת במרחקים שווים מקודקודי המשולש. 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos