הישר

נושא: הישר.                  

כיתה: ז- ח

תיאור: יישום דינאמי לחקירת עליה וירידה של הישר. ביישום סימולציה של שני שטחים מלבניים, האחד מתמלא בצבע באופן קבוע והשני מתרוקן מצבע באופן קבוע. ניתן לעקוב אחר השתנות גובה הצבע בטבלאות המספריות, ובנקודות המתארות את גובה הצבע כפונקציה של הזמן. תוך האנימציה ניתן לראות בבירור את תהליך העליה והירידה ולחקור את הקשר לייצוג האלגברי. 


נושא: הישר.

כיתה: ח'- יב'

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת השפעת הפרמטרים על משוואת הישר y=ax+b. כמו כן יש אפשרות לשרטט מדרגות שונות על פי שתי נקודות על הישר.

 

 

 

 


נושא: הישר   

כיתה: ז'- י'                        

תיאור: בעיה מילולית מתוך הפיצוח ערכים ומתמטיקה ובה חקירת פתרון שתי משוואות לינאריות, או חיתוך בין שני ישרים. הבעיה מלווה ביישום דינאמי לחקירה ולהמחשה ויזואלית של פתרון הבעיה. ביישום ניתן לחקור את הקשר בין הייצוג הטבלאי, הגרפי והאלגברי של הישרים ומציאת נקודת החיתוך ביניהם.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit