זוויות

נושא: זוויות.

כיתה:  

תיאור:דף עבודה ויישום דינאמי לחקירה וגילוי של המשפטים על זוויות הנוצרות בין חותך למקבילים. ביישום יש אפשרות לבדיקה והשוואה לזוויות בין חותך בין ישרים מקבילים וחותך בין ישרים שאינם מקבילים.

 

 


 

נושא: זוויות

כיתה:  

תיאור: יישום דינאמי.

 

 


 

נושא: זוויות.

כיתה: ז'.

תיאור:יישום דינאמי המספק המחשה לשיוויון בין זוויות מתחלפות שנוצרות בין ישרים מקבילים וחותך.

 

 

 

 


נושא: זוויות

כיתה:  

תיאור: יישום דינאמי הממחיש באופן ויזואלי את אחת ההוכחות למשפט סכום הזוויות במשולש 180.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit