פונקציה מעריכית ולוגריתמית

ylnxתיאור: יישומון זה מאפשר לנהל שיח כיתתי על תכונות של פונקציות המתקבלות כאשר מרכיבים את הפונקציה y=lnx על פונקציה אחרת, כלומר על פונקציות מהצורה: (y=lnf(x

הדיון מעמיק בקשרים בין התכונות של פונקציה מורכבת לבין תכונות הפונקציות המרכיבות אותה.

 


yexתיאור: יישומון זה מאפשר לנהל שיח כיתתי על תכונות של פונקציות המתקבלות כאשר מרכיבים את הפונקציה y=e^x על פונקציה אחרת, כלומר על פונקציות מהצורה: (y=e^f(x

הדיון מעמיק בקשרים בין התכונות של פונקציה מורכבת לבין תכונות הפונקציות המרכיבות אותה.

 

 


Capture12תיאור: פעילות לכיתה בדסמוס לתרגול התכונות של פונקציות מעריכיות. ניתן להוסיף ולהעשיר את הפעילות.

הפעילות מתאימה לכיתות י"ב בנושא: פונקציות מעריכיות.

מחבר: צוות דסמוס

 


נושא: פונקציה מעריכית ולוגריתמית      

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 2006, שאלון 007, מועד ב'.   

תיאור: יישום דינאמי

 


points of tangencyנושא: פונקציה מעריכית ולוגריתמית                     

כיתה: י"ב  

תיאור: היישומון מופיע בפעילות: אל הנגזרת של הפונקציה y=lnx. היישומון מספק הסבר ויזואלי דינמי לביטוי האלגברי הפשוט של נגזרת הפונקציה y=lnx.

 


funciton derivitiveנושא: אל נגזרת הפונקציה y=ln(x)                     

כיתה: י"ב  

תיאור: היישומון מופיע בפעילות: אל הנגזרת של הפונקציה y=lnx. היישומון מספק הסבר ויזואלי דינמי לביטוי האלגברי הפשוט של נגזרת הפונקציה y=lnx.

 


logarithmic graphsנושא: פונקציה מעריכית ולוגריתמית                    

כיתה: י"ב  

תיאור: היישומון מופיע בפעילות: אל הגרפים של הפונקציות הלוגריתמיות- חלק א+חלק ב. היישומון מאפשר לחקור את הקשרים בין הפונקציות הלוגריתמיות לבין הפונקציות המעריכיות המתאימות להן. בחלק א של הפעילות עוסקים בפונקציות y=logax a>1, ובחלק ב של הפעילות עוסקים בפונקציות y=logax, 0<a<1.

 


נושא: אורך קטע בין פונקציות לוגריתמיות.

כיתה: י"א- י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

מבוסס על בחינת בגרות:שאלון 004, חורף תשס"ח, שאלה 5.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit