הפונקציות ההפוכות המעריכית והלוגריתמית

נושא: הפונקציה מעריכית ולוגריתמית. 

כיתה: יב' (5 יח"ל)

תיאור: יישום דינאמי לחקירת הקשר בין הפונקציות ההפוכות המעריכית והלוגריתמית והסימטריה לישר y=x .

מתוך המצגת  של ההרצאה "חדו"א של הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות" ובעיה מתוך הפיצוח "הפוך על הפוך".

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit