פונקציה מעריכית ולוגריתמית

Capture12תיאור: פעילות לכיתה בדסמוס לתרגול התכונות של פונקציות מעריכיות. ניתן להוסיף ולהעשיר את הפעילות.

הפעילות מתאימה לכיתות י"ב בנושא: פונקציות מעריכיות.

מחבר: צוות דסמוס

 


yexתיאור: יישומון זה מאפשר לנהל שיח כיתתי על תכונות של פונקציות המתקבלות כאשר מרכיבים את הפונקציה y=e^x על פונקציה אחרת, כלומר על פונקציות מהצורה: (y=e^f(x

הדיון מעמיק בקשרים בין התכונות של פונקציה מורכבת לבין תכונות הפונקציות המרכיבות אותה.

 

 


ylnxתיאור: יישומון זה מאפשר לנהל שיח כיתתי על תכונות של פונקציות המתקבלות כאשר מרכיבים את הפונקציה y=lnx על פונקציה אחרת, כלומר על פונקציות מהצורה: (y=lnf(x

הדיון מעמיק בקשרים בין התכונות של פונקציה מורכבת לבין תכונות הפונקציות המרכיבות אותה.

 


logarithmic graphsנושא: פונקציה מעריכית ולוגריתמית                    

כיתה: י"ב  

תיאור: היישומון מופיע בפעילות: אל הגרפים של הפונקציות הלוגריתמיות- חלק א+חלק ב. היישומון מאפשר לחקור את הקשרים בין הפונקציות הלוגריתמיות לבין הפונקציות המעריכיות המתאימות להן. בחלק א של הפעילות עוסקים בפונקציות y=logax a>1, ובחלק ב של הפעילות עוסקים בפונקציות y=logax, 0<a<1.

 


funciton derivitiveנושא: אל נגזרת הפונקציה y=ln(x)                     

כיתה: י"ב  

תיאור: היישומון מופיע בפעילות: אל הנגזרת של הפונקציה y=lnx. היישומון מספק הסבר ויזואלי דינמי לביטוי האלגברי הפשוט של נגזרת הפונקציה y=lnx.

 


points of tangencyנושא: פונקציה מעריכית ולוגריתמית                     

כיתה: י"ב  

תיאור: היישומון מופיע בפעילות: אל הנגזרת של הפונקציה y=lnx. היישומון מספק הסבר ויזואלי דינמי לביטוי האלגברי הפשוט של נגזרת הפונקציה y=lnx.

 


נושא: פונקציה מעריכית ולוגריתמית      

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 2006, שאלון 007, מועד ב'.   

תיאור: יישום דינאמי

 


נושא: פונקציה מעריכית ולוגריתמית      

כיתה: י"א-י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה ממאגר 802.

הפעילות עוסקת בהשוואה בין עליה של המחירים של שתי דירות בגידול מעריכי.

ביישום ניתן להשוות ולקשר בין הייצוג הגרפי, הטבלאי והאלגברי.

ניתן לעקוב אחר ערכים וניתן גם לשנות את קבועי פונקצית הגידול. 

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 26.

 


 

radioactivy8 9נושא: פונקציה מעריכית ולוגריתמית   

כיתה: י"א-י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה ממאגר 802 העוסקת בדעיכה מעריכית של חומר רדיואקטיבי.

היישום מתאים כמובן גם ללומדים לשאלון 805 או 807.

ביישום ניתן לחקור כיצד משפיעים הפרמטרים השונים של פונקצית הדעיכה על הגרף הן בייצוג הגרפי, הטבלאי והויזואלי.

כמו כן ניתן לעקוב אחר ערכים של הפונקציה. וכן להתרשם מקצב הדעיכה באנימציה של המיכל המתרוקן.

 מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 8-9. 


 

נושא: פונקציה מעריכית ולוגריתמית

כיתה: י"א-י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה ממאגר 802 העוסקת בגדילה מעריכית של עצים ביער.

היישום מתאים כמובן גם ללומדים לשאלון 805 או 807.

ביישום ניתן לחקור כיצד משפיעים הפרמטרים השונים של פונקצית הגדילה על הגרף הן בייצוג הגרפי, הטבלאי והויזואלי. 

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 2. 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos