עלייה במחירי הדירות

נושא: פונקציה מעריכית ולוגריתמית      

כיתה: י"א-י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה ממאגר 802.

הפעילות עוסקת בהשוואה בין עליה של המחירים של שתי דירות בגידול מעריכי.

ביישום ניתן להשוות ולקשר בין הייצוג הגרפי, הטבלאי והאלגברי.

ניתן לעקוב אחר ערכים וניתן גם לשנות את קבועי פונקצית הגידול. 

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 26.

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos