פונקציה מעריכית ולוגריתמית

נושא: אורך קטע בין פונקציות לוגריתמיות.

כיתה: י"א- י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

מבוסס על בחינת בגרות:שאלון 004, חורף תשס"ח, שאלה 5.

 

 

 

 


נושא: פונקציה מעריכית ולוגריתמית

כיתה: יא'- יב'

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

מבוסס על בחינת בגרות:שאלון 004, חורף תשס"ט, שאלה 4.

 

 

 


נושא: הרכבה של פונקציות לוגריתמיות ((g(x)=ln(f(x

כיתה: יב' (4-5 יח"ל)

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירה של הרכבת פונקציות מסוגים שונים על פונקציית ln . 

ניתן לחקור בעזרת היישום הדינאמי כיצד משפיעה ההרכבה על תחומי העליה והירידה על נקודות הקיצון האסימפטוטות ועל גבולות הפונקציה באינסוף. 

כמו כן נשאלת השאלה מתי נוצרת נקודת אי רציפות סינגולארית ("חור").

ניתן להכניס לחלון הקלט פונקציות שונות להרכבה. 

הרחבה לפעילות בפיצוח עד קצה הגבול.

 


 

נושא: הרכבה של פונקציות על פונקציה מעריכית ((g(x)=e^(f(x

כיתה: יב' (4-5 יח"ל)

תיאורדף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירה של הרכבת פונקציות מסוגים שונים על פונקצייה מעריכית.

ניתן לחקור בעזרת היישום הדינאמי כיצד משפיעה ההרכבה על תחומי העליה והירידה על נקודות הקיצון האסימפטוטות ועל גבולות הפונקציה באינסוף.

כמו כן נשאלת השאלה מתי נוצרת נקודת אי רציפות סינגולארית ("חור").

ניתן להכניס לחלון הקלט פונקציות שונות להרכבה. 

הפעילות בהרחבה בפיצוח עד קצה הגבול


 

נושא: הפונקציה מעריכית ולוגריתמית. 

כיתה: יב' (5 יח"ל)

תיאור: יישום דינאמי לחקירת הקשר בין הפונקציות ההפוכות המעריכית והלוגריתמית והסימטריה לישר y=x .

מתוך המצגת  של ההרצאה "חדו"א של הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות" ובעיה מתוך הפיצוח "הפוך על הפוך".

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit