מאגר יישומים דינאמיים לפי נושא

אוסף יישומים דינאמיים ודפי עבודה אינטראקטיביים לשילוב בכיתת המתמטיקה.
כל היישומים פותחו במרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, בעזרת התוכנה גאוגברה, ניתן לצפות בהם ובנוספים בעמוד מרכז המורים בגאוגברה טיוב.
 

אלגברה

 גאומטריה

 טריגונומטריה

Sample Image מספרים שליליים
Sample Image משוואות ואי-שוויונות
Sample Image נוסחאות
Sample Image בעיות מילוליות
Sample Image סדרות
Sample Image מספרים מרוכבים

Sample Image רשימת משפטים והוכחותם (אורט)

Sample Image זוויות

Sample Image משולשים

Sample Image המלבן

Sample Image מרובעים

Sample Image מצולעים

Sample Image שטחים

Sample Image קטע אמצעים

Sample Image דמיון

Sample Image משפט פיתגורס

Sample Image פאי

Sample Image המעגל

Sample Image בעיות עם המעגל

Sample Image גאומטריית המרחב

Sample Image וקטורים

Sample Image בעיות חקר

 

Sample Image מעגל היחידה 
Sample Image פונקציה טריגונומטרית
Sample Image טריגונומטריה במישור


פונקציות וחדו"א

Sample Image קריאת גרפים

Sample Image הפונקציה (קדם אנליזה) 

Sample Image הישר 

Sample Image פונקציה ריבועית 

Sample Image פונקציה פולינומיאלית

Sample Image פונקציה רציונאלית

Sample Image פונקציה מעריכית ולוגריתמית

Sample Image פונקציית השורש

Sample Image פעולות על פונקציות

Sample Imageהגדרת הנגזרת  

sample תכונות הפונקציה (אנליזה)

Sample Image הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת

Sample Imageבעיות קיצון  

Sample Image אינטגרלים 

Sample Image מספרים מרוכבים

גאומטריה אנליטית

Sample Image גאומטריה אנליטית
Sample Image מקומות גיאומטריים

 

 ספרי גאוגברה
אוסף יישומונים מקובצים

Sample Image ספר גיאומטרית המרחב

Sample Image ספר המספרים המרוכבים

Sample Image ספר הוקטורים

Sample Image ספר הנגזרת - בפיתוח גלית נגרי חדיף

Sample Imageספר בגאומטריה - בפיתוח מורי גאוגברה

Sample Imageספר בנושא פונקציות - בפיתוח מורי גאוגברה

מאגר שאלות בגרות בשילוב יישומים דינאמיים

מדריכים לעבודה בגאוגברה

אתרים נוספים עם יישומונים

 

 

כל היישומים פותחו במרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, בעזרת התוכנה גאוגברה, בהתאמה לשאלות מבגרויות.

נושא

3 יח"ל

4 יח"ל

5 יח"ל

אנליזה

תשע"א
 - 003 חורף, שאלה 4

תש"ע
 - 003 חורף, שאלה 5 

תשס"ט
 - 003 חורף, שאלה 5
 - 003 חורף, שאלה 1 
 - 003 קיץ, שאלה 5
 - 003 מועד ב', שאלה 1א'
 - 003 מועד ב', שאלה 1ב'

תשס"ח 
 - 003 קיץ, שאלה 5

תשס"ו
 - 003 חורף, שאלה 5 

תשע"ב
 - 804 חורף, שאלה 8 

תשע"א
 - 003 חורף, שאלה 4
 - 004 חורף, שאלה 5

תש"ע
 - 003 חורף, שאלה 5 
 - 004 חורף, שאלה 4
 - 004 חורף, שאלה 5 
 - 004 קיץ, שאלה 5
 - 004 מועד ב, שאלה 3 
 - 804 מועד ב, שאלה 9

תשס"ט
 - 003 חורף, שאלה 1
 - 004 חורף, שאלה 4 
 - 003 חורף, שאלה 5 
 - 003 קיץ, שאלה 5
 - 003 מועד ב', שאלה 1א'
 - 003 מועד ב', שאלה 1ב'
 - 004 קיץ, מועד ב', שאלה 5
 - 004 מועד ב', שאלה 3
 - 004 מועד ב', שאלה 5

תשס"ח 
 - 003 קיץ, שאלה 5 
 - 004 חורף, שאלה 5 

תשס"ו
 - 003 חורף, שאלה 5
 - 003 חורף, שאלה 5 - הכללה

 תשע"א
 - 806 קיץ, מועד ב', שאלה 9

תש"ע
 - 006 קיץ, שאלה 4

תשס"ט
 - 006 מועד ב', שאלה 5

 אלגברה

 המאגר החדש
 - 801 שאלה 5

   שינוי נושא נוסחא-
 - 801 שאלה 5
 - 801 שאלה 6   

   קריאת גרפים-
 - 801 שאלה 21  

   פונקציות-
 - 802 שאלה 5 
 - 802 שאלה 14 
  
    גדילה ודעיכה-   
 - 802 שאלה 2 
 - 802 שאלה 8-9 
 - 802 שאלה 26    

   סדרות-
 - 801 שאלות 16-17     
 - 802 שאלה 22    
 - 802 שאלה 23    
 - 802 שאלה 26    

טריגונומטריה  המאגר החדש
 - 802 שאלה 7 
 - 802 שאלה 25 
 - 802 שאלה 27 
 - 802 שאלה 19-20 
תש"ע
 - 804 קיץ, שאלה 7
 - 004 מועד ב', שאלה 2 

תשס"ט
 - 004 מועד ב, שאלה 2

גאומטריה
וגאומטריה אנליטית

 המאגר החדש 
 - 801 שאלה 29

   גאומטריה אנליטית-
 - 801 שאלה 23 
 - 801 שאלה 32,33,34 
 

תשע"ב
 - 804 קיץ, שאלה 4 

תשע"א  
 - 805 קיץ, שאלה 2 

תש"ע
 - 005 חורף, שאלה 4

תשס"ט
 - 804 קיץ, שאלה 5 

תשס"ז
 - 005 חורף, שאלה 3
 - 005 מועד ב, שאלה 3

תשע"ג 
 - 807 קיץ, שאלה 1 

תשע"ב
 - 806 קיץ, שאלה 5 
 - 807 קיץ, שאלה 4 

תשע"א
007 קיץ, שאלה 2 
-007 חורף, שאלה 1 

תש"ע
 - 005 חורף, שאלה 4 
 - 007 מועד ב', שאלה 1א'
 - 007 מועד ב', שאלה 1ב' 
 - 007 מועד ב', שאלה 2
 - 806 מועד ב', שאלה 5

תשס"ט
 - 007 קיץ, שאלה 1
 - 807 

תשס"ז
 - 005 חורף, שאלה 3
 - 005 מועד ב, שאלה 3


הצעה להתאמת שאלות בגרות משאלון 003 לשאלון 803 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos