פונקציות פולינום

נושא: משפחות של פונקציית חזקה.                                                
כיתה:  י'
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי החוקרים את משפחת פונקציות החזקה בצורה המוזזת מהצורה f(x)=a(x-p)n+k .
ראשית יש חלוקה לפונקצית חזקה זוגית ואי זוגית.
לאחר מכן חוקרים הזזות ומתיחות של פונקציות החזקה.
פעילות זו היא הרחבה להכרות עם הפונקציה הריבועית בצורה הקודקודית.

 

 

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית 
כיתה: י-י"א
תיאורדף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי בו ניתן לחקור כיצד משפיע
ריבוי השורש (חזקת הגורם) על התנהגות גרף הפולינום. 

מבוסס על בחינת בגרות:

 

 

 

 

 

 

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית
כיתה: י-י"א
תיאורדף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת הגרפים של פולינומים
המיוצגים כמכפלת גורמים לינאריים והשפעת ריבוי השורש על הגרף.

מבוסס על בחינת בגרות

 

 

 

 

 

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit