משוואות ואי שוויונות

erech mochlatנושא: משוואות ואי שוויונות.

כיתה: ז'- יב'

תיאור: יישום דינאמי שעוסק בהרחבה ובהעמקה במושג הערך המוחלט. הערך המוחלט של מספר מבטא בציר המספרים את מרחקו של המספר מהאפס.

מתוך הפעילות לכיתה המדעית - פונקצית הערך המוחלט.


נושא: משוואות ואי שוויונות.

כיתה: ז'- יב'

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ו יישום דינאמי לחקירת מספר הפתרונות של משוואות עם ערך מוחלט  |cx+d =|ax+b.

הרחבה ופירוט של הפעילות במאמר:
"משוואות בערך מוחלט - מה נלמד מהייצוג הגרפי שלהן?",
סטופל ופריש - על"ה 40.

 

 


 

נושא: משוואות ואי שוויונות.

כיתה: ז'- יב'

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ו יישום דינאמי לחקירת מספר הפתרונות של משוואות עם ערך מוחלט מהסוג |ax+b|= |cx+d|. 

הרחבה ופירוט של הפעילות במאמר:
"משוואות בערך מוחלט - מה נלמד מהייצוג הגרפי שלהן?",
סטופל, פריש על"ה 40.

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos