משפט פיתגורס

חידת המדרגותנושא: משפט פיתגורס

כיתה: ט-יב

תיאור: יישומון להדגמה של חידה מפורסמת שלה פתרונות רבים וחלקם מפתיעים.

המדרגות הצבעוניות החסומות בריבוע,מאונכות זו לזוראו איור. התדעו מה אורך צלע הריבוע?

 

 


pythagorean theorem 3D

נושא: משפט פיתגורס

כיתה: ט-יא

תיאור: יישום דינאמי למשפט פיתגורס במרחב.

היישומון נכתב על ידי עידן טל (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 


pythagorean theorem proof 2

נושא: משפט פיתגורס

כיתה: ט-יא

תיאור: יישום דינאמי להוכחת משפט פיתגורס באמצעות אנך ליתר ו"מילבון" הריבועים

היישומון נכתב על ידי עידן טל (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 

 


pythagorean theorem proof 1

נושא: משפט פיתגורס

כיתה: ט-יא

תיאור: יישום דינאמי להוכחת משפט פיתגורס באמצעות אנך ליתר ומקביליות

היישומון נכתב על ידי עידן טל (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 


extended pythagorean theorem

נושא: משפט פיתגורס

כיתה: ט-יא

תיאור: יישום דינאמי הממחיש להרחבת משפט פיתגורס לפיה משפט פיתגורס נכון לכל שלושה מלבנים דומים הבנויים על צלעות משולש ישר זווית.וכן עבור צורות דומות כגון מצולעים משוכללים, מעגלים וכדומה.

היישומון נכתב על ידי עידן טל (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 


pythagoras by frigel photoנושא: משפט פיתגורס

כיתה: ח', ט', י'

תיאור: בפעילות מוצגת ההוכחה למשפט פיתגורס בעזרת פאזל שיצר פריגל. מומלץ שהתלמידים יגזרו ע"פ ההנחיות ויבנו את הפאזל. היישום הדינאמי מדריך כיצד לבנות את הפאזל ומנחה כיצד להוכיח שבניית הפאזל אכן נכונה.

 

 

 

 

 


נושא: משפט פיתגורס

כיתה: ח', ט', י'

תיאור: בפעילות מוצגת ההוכחה למשפט פיתגורס בעזרת פאזל. ממולץ שהתלמידים יגזרו ע"פ ההנחיות ויבנו את הפאזל. ביישום הדינאמי ניתן לראות מצבים שונים של בניית הפאזל

וכמוכן להמחיש את פתירתו באופן דינאמי. היישום מדריך כיצד לבנות את הפאזל ומנחה כיצד להוכיח שבניית הפאזל אכן נכונה.

 


נושא: משפט פיתגורס.                                  

כיתה:  

תיאור: ישום דינמי

 


נושא: משפט פיתגורס ודימיון משולשים. 

כיתה: ח', ט'

תיאור:ביישם הדינאמי ישנו גילוי והוכחה של משפט פיתגורס בעזרת דמיון משולשים.  

הרחבת הפעילות בפיצוח "בדרך לפיתגורס".

 

 

 

 


נושא: משפט פיתגורס. 

בעריכת: פרופ' יהודה שוורץ                    

כיתה: ט-י

תיאור: לפניכם משולש כלשהו, על צלעותיו בנויים ריבועים.
מצאו קשרים שונים בין שטחי הריבועים הללו וקבעו באילו תנאים הם מתקיימים.

היישום - גילוי משפט פיתגורס ומשפט הקוסינוסים

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit