מרובעים יישומים דינאמיים

in a circleחסומים במעגל

נושא: גאומטריה, מרובע בר חסימה

כיתה: י'- יא'

שאלון: במבט נוסף על שאלת הבגרות - שאלון 1 ברמת 5 יח"ל, קיץ תשעו, מועד ב' - שאלה 4.

תיאור: השאלה הורחבה במטרה לזמן דיון בהסברים השונים המתאימים לשאלות מסוג תמיד/ לפעמים/ אף פעם לא?, תוך חקר בעזרת יישומים דינאמיים בגאוגברה. השאלה עוסקת במרובעים ברי חסימה ובדמיון משולשים. התלמידים נדרשים להוכחות, להפרכה באמצעות דוגמה נגדית, הצבעה על מצבים בלתי אפשריים.


 

נושא: מרובעים.                             

כיתה:  ט-י-יא

תיאור: דף עבודה לחקירת המשפטים הנוגעים במרובע חסום במעגל ומלווה בארבעה יישומים דינאמיים. היישומים דינמיים מאפשרים לבדוק מצבים שונים כבמעבדה מתמטית: 

איזו מקבילית חסומה במעגל?                   איזה טרפז חסום במעגל?                     

מהו התנאי למרובע חסום במעגל?              האם כל מרובע ניתן לחסום במעגל?          


 

נושא: מרובעים

כיתה:

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת תכונות האלכסונים בטרפז. בדף העבודה הנחיות לחקירה והוכחה של המשפט: הקו המקביל לאלכסוני הטרפז ועובר דרך נקודת מפגש האלכסונים שווה לממוצע ההרמוני של הבסיסים.

 

 


 

נושא: מרובעים   

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי בהם מוצגים שישה ריבועים, אך עם גרירת הקודקודים הם משתנים. המשימה לזהות כיצד נבנה כל מרובע ולאפיין אותו. מה מיוחד בריבוע?

 

 

 

 


נושא: מרובעים   

תיאור: מתוך הפיצוח "מרובע שכזה". יישום דינאמי המדמה מצבים שונים של יצירת מרובע מקיפולי נייר. מרובעים אלו תכונתם שאלכסוניהם מאונכים. בעזרת היישום ניתן לחקור מרובעים שונים כאלה ואת שטחיהם.

 

 

 

 


נושא: מרובעים   

תיאור: מתוך הפיצוח "מרובע שכזה". יישום דינאמי לחקירה של השאלה מה התנאי לכך שמקבילית תהיה חסומה במלבן ?שמעוין יהיה חסום במלבן? בפיצוח הנחיה לפתרון בדרכים שונות.

 

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit