מרובע חסום במעגל

נושא: מרובעים.                             

כיתה:  ט-י-יא

תיאור: דף עבודה לחקירת המשפטים הנוגעים במרובע חסום במעגל ומלווה בארבעה יישומים דינאמיים. היישומים דינמיים מאפשרים לבדוק מצבים שונים כבמעבדה מתמטית: 

איזו מקבילית חסומה במעגל?                   איזה טרפז חסום במעגל?                     

   מהו התנאי למרובע חסום במעגל?              האם כל מרובע ניתן לחסום במעגל?          


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit