פונקציה פולינומיאלית

polynom

תיאור: יישומון זה מאפשר לנהל שיח כיתתי על התנהגות של פונקציות פולינום המוצגת כמכפלת גורמים ליניאריים. נציין, שכל פולינום ניתן להצגה כמכפלה של גורמים לינאריים ו/או גורמים ריבועיים אי-פריקים. יישומון זה מתייחס רק לפונקציות שניתנות להצגה כמכפלה של גורמים לינאריים בלבד.

 

 


parabula and a lineנושא: פונקציה פולינומיאלית

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישומון לחקירה של פונקציה ממעלה שלישית ותכונותיה המתקבלת על ידי מכפלה של ישר בפרבולה. פעילות זו יכולה להיות המשך לפעילות של פונקציה ריבועית כמכפלת פונקציות קוויות

 

 

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 003, חורף תשע"א, שאלה 4. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת הגרפים של פולינומים המיוצגים כמכפלת גורמים לינאריים והשפעת ריבוי השורש על הגרף.

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית 

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות:  

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי בו ניתן לחקור כיצד משפיע ריבוי השורש (חזקת הגורם) על התנהגות גרף הפולינום. 

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית

כיתה: יא'-יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 804, קיץ תש"ע, מועד ב', שאלה 9. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית                                                

כיתה:  י'
תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי החוקרים את משפחת פונקציות החזקה בצורה המוזזת מהצורה f(x)=a(x-p)n+k . ראשית יש חלוקה לפונקצית חזקה זוגית ואי זוגית,. לאחר מכן חוקרים הזזות ומתיחות של פונקציות החזקה. פעילות זו היא הרחבה להכרות עם הפונקציה הריבועית בצורה הקודקודית.

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos