נוסחאות

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_1.pngנושא: נוסחאות.

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 

תיאור: יישום דינאמי - ובו הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.

מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

 

 


http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_2.pngנושא: נוסחאות.

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 

תיאור: יישום דינאמי - הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.

מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

 

 

 


 

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_3.pngנושא: נוסחאות.

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 

תיאור: יישום דינאמי - הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.

מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

 

 

 


 

 

נושא: נוסחאות

תיאור: המחשה ויזואלית לנוסחה של ריבוע של דו איבר כחלק מנוסחאות הכפל המקוצר.

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos