דמיון

from an examעל משולשים וקטעים

נושא: גאומטריה, קטע אמצעים במשולש, משולשים דומים

כיתה: ט'- י'

שאלון: מבחן המפמ"ר כיתה ט'

תיאור: השאלה מתוך מבחן המפמ"ר מהווה בסיס לפעילות חקר והתנסות בעזרת יישומון דינאמי בגאוגברה.

בפעילות התלמיד מתבקש לבנות בנייה פשוטה (של משולש) ולהיעזר בבניות אחרות מוכנות מראש ביישומון.

בפעילות גם הזמנה לתלמידים מתקדמים להמשיך ולבנות ולחקור.

במשימה חקר ושימוש במשפטים:

- התיכון ליתר שווה למחציתו. והמשפט ההפוך.

- קטע אמצעים במשולש.

- יחס השטחים במשולשים דומים.


נושא: דמיון 

כיתה: ח', ט'

תיאור: נשתמש ביישום דינאמי לגילוי והוכחה של משפט פיתגורס בעזרת דמיון משולשים. הרחבת הפעילות בפיצוח "בדרך לפיתגורס".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


נושא: דמיון

כיתה: ז'

תיאור: ביישום הדינאמי, ניתן לבחון את פעולת ההגדלה והכווץ של צורות גיאומטריות כך שמתקבלות צורות דומות. היישום מלווה בשאלות מנחות לחקירת נושא יחס הדמיון, יחס בין היקפים ושטחים של צורות דומות . הפעילות כולה מוצגת בפיצוח "כיד הדימיון- בדמיונו של מונדריאן"

 

 

 

 

 


 

נושא: דמיון

כיתה:  

מבוסס על בחינת בגרות: קיץ תשע"ב, שאלון 806, שאלה 5.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 


 

נושא: דמיון                              

כיתה: ח-י

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דיאמי, ובהם בודקים מהו התנאי המספיק לדמיון משולשים והוכחתו.

 

 

 


נושא: דמיון                                        

כיתה: י'   

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי לחקירה וגילוי של היחסים במשפט תאלס והנחיות  להוכחתו.

 

 

 


נושא: דמיון                                        

כיתה:   

תיאור: נתון משולש ובו שני תיכונים. מה נוכל ללמוד על המשולשים שנוצרו. שימוש במשפט על התיכון המחלק את המשולש לשני שטחים שווים, ובמשפטי דמיון, יחס הגבהים ויחס השטחים. דף עבודה ויישום דינאמי

 

 

 


 

נושא: דמיון   

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינמי בהם מוצגת בעיה של קיפול נייר מלבני. אילו מסקנות ניתן להסיק מהצורות שנתקבלו?

 

 

 

 

 


נושא: דמיון   

תיאור: יישום דינאמי בו מוצגת בעיה גיאומטרית פתוחה. יצרו אמצעים לחצי מהאלכסונים. יש לחקור את הצורות הנוצרות באיור, למצואר משולשים חופפים ודומים ולמצוא יחסי שטחים שונים.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos