על משולשים וקטעים

from an examעל משולשים וקטעים

נושא: גאומטריה, קטע אמצעים במשולש, משולשים דומים

כיתה: ט'- י'

שאלון: מבחן המפמ"ר כיתה ט'

תיאור: השאלה מתוך מבחן המפמ"ר מהווה בסיס לפעילות חקר והתנסות בעזרת יישומון דינאמי בגאוגברה.

בפעילות התלמיד מתבקש לבנות בנייה פשוטה (של משולש) ולהיעזר בבניות אחרות מוכנות מראש ביישומון.

בפעילות גם הזמנה לתלמידים מתקדמים להמשיך ולבנות ולחקור.

במשימה חקר ושימוש במשפטים:

- התיכון ליתר שווה למחציתו. והמשפט ההפוך.

- קטע אמצעים במשולש.

- יחס השטחים במשולשים דומים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos