הגמד שרצה להיות ענק

נושא: דמיון

כיתה: ז'

תיאור: ביישום הדינאמי, ניתן לבחון את פעולת ההגדלה והכווץ של צורות גיאומטריות כך שמתקבלות צורות דומות. היישום מלווה בשאלות מנחות לחקירת נושא יחס הדמיון, יחס בין היקפים ושטחים של צורות דומות . הפעילות כולה מוצגת בפיצוח "כיד הדימיון- בדמיונו של מונדריאן"

 

 

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos