הגמד שרצה להיות ענק

נושא: דמיון

כיתה: ז'

תיאור: ביישום הדינאמי, ניתן לבחון את פעולת ההגדלה והכווץ של צורות גיאומטריות כך שמתקבלות צורות דומות. היישום מלווה בשאלות מנחות לחקירת נושא יחס הדמיון, יחס בין היקפים ושטחים של צורות דומות . הפעילות כולה מוצגת בפיצוח "כיד הדימיון- בדמיונו של מונדריאן"

 

 

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit