נוסחאות

נושא: נוסחאות

תיאור: המחשה ויזואלית לנוסחה של ריבוע של דו איבר כחלק מנוסחאות הכפל המקוצר.

 

 

 

 

 


http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_1.pngנושא: נוסחאות.

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 

תיאור: יישום דינאמי - ובו הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.

מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

 

 


http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_2.pngנושא: נוסחאות.

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 

תיאור: יישום דינאמי - הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.

מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

 

 

 


 

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_3.pngנושא: נוסחאות.

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: 

תיאור: יישום דינאמי - הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.

מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

 

 

 


 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit