ספרי גאוגברה בגאומטריה

אוסף של ספרי גאוגברה המחולקים לפי נושאים ורמות: חפיפה, דמיון, מעגלים, אתגרים ועוד.

הספרים כוללים פעילויות אינטראקטיביות של גילוי וחקר ללימוד של מושגים בגאומטריה בעזרת יישומים דינאמיים.

המורים יכולים לשלב את הפעילויות בכיתה לשם:

-          פעילויות חקר וגילוי

-          למידה עם משמעות תוך המחשות ויזואליות

-          הוראה דיפרנציאלית

-           הערכה מעצבת

 

הספרים הם פרי יצירה ואיסוף חומרים של צוות הגאוגברה. (באנגלית)

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit