בעיות מילוליות

נושא: בעיות מילוליות

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה

תיאור: מתבסס על שאלה מתוך דוגמאות למבחני פיזה 2012סרטון בתלת מימד ויישומון (דרוש להוריד גאוגברה 5)
בסרטון ניתן להתבונן במחסן במבטים שונים. ביישומון נבנה המחסן על פי התוכנית המתוארת בשאלה וניתן להתבונן בו בתצוגת תלת מימד, לסובב ואף לשנות את מימדי המחסן. ניתן גם ליצור מבט על, צד קדמי אחורי וכדומה.
* יש צורך להוריד את גרסת הניסוי של גאוגברה 5.


נושא: בעיות מילוליות.

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה

תאור: מתבסס על שאלה מתוך דוגמאות למבחני פיזה 2012. היישום הדינאמי מדמה דלת מסתובבת עם שלש כנפיים. ניתן לשנות את מספר הכנפיים בדלת וכן את מימדי הפתחים.

 


נושא: בעיות מילוליות.

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה 

תאור: מתבסס על שאלה מתוך משימות האוריינות לכיתה ט, בגלגל הענק, בנושא שאלות מילוליות. המשימה אינטגרטיבית ומשלבת נושאים שונים כגון: היקף מעגל ומקטע, גיאומטריה של משולשים ומרובעים, סימטריה במעגל ועוד. היישום הדינאמי מדמה את סיבובי גלגל הענק ושני רוכבים עליו. ניתן לשנות את מימדי הגלגל ואת מספר המושבים בו.

 


נושא: בעיות מילוליות.  

כיתה:  י'-י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי לביצוע משימה בה שילוב של פונקצית הישר ופונקציה ריבועית.

מתוך משימות אוריינות לכיתה ט בנושא פונקציות

 

 

 

 


נושא: בעיות מילוליות

כיתה: ז'-ט'

תיאור: מתבסס על שאלה מתוך משימות האוריינות לכיתה ט'. יישום דינאמי המדמה את הסיטואציה של השחייה של שני שחיינים, ובניית הגרף המתאר את השחייה.

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה


נושא: בעיות מילוליות.                                                        

כיתה: ט, י, יא

תיאור: יישום דינאמי מתוך הפיצוח בתנועה מתמדת. ניתן לבדוק בעזרת היישום מצבים שונים העונים על תנאי הבעיה, להעלות השערות ולפתור את השאלה באופן גרפי ובאופן אלגברי.

 

 

 


 

נושא: בעיות מילוליות.                                                                             

כיתה: ט, י, יא 

תיאור: יישום דינאמי מתוך הפיצוח בתנועה מתמדת. ניתן לבדוק בעזרת היישום מצבים שונים העונים על תנאי הבעיה, להעלות השערות ולפתור את השאלה באופן גרפי ובאופן אלגברי.  

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos