הוראת מתמטיקה בבית הספר העל יסודי: מה, למה ואיך?

שם המרצה: פרופ' רוזה לייקין, ראש החוג לחינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה, יו"ר ועדת המקצוע מתמטיקה, משרד החינוך.

תקציר: בהרצאה מוצגים עקרונות פיתוח תוכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה כפי שבאים לידי ביטוי במסמך באתר המפמ"ר.

בהרצאה פרופ' רוזה לייקין דנה בסוגיות הבאות:

א. העקרונות המנחים של תכנית הלימודים

ב. העקרונות והמבנה של תוכנית הלימודים לחט"ע ב-4 רמות.

ג. השינויים בתוכנית הלימודים עבור תלמידים עם פוטנציאל גבוה במתמטיקה.

ד. שאלות פתוחות הקשורות לסוגיות בהערכה.

ה. ההרצאה.

ו. דף הנחיות לצפייה.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit