הוראת מתמטיקה בבית הספר העל יסודי: מה, למה ואיך?

שם המרצה: פרופ' רוזה לייקין, ראש החוג לחינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה, יו"ר ועדת המקצוע מתמטיקה, משרד החינוך.

תקציר: בהרצאה מוצגים עקרונות פיתוח תוכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה כפי שבאים לידי ביטוי במסמך באתר המפמ"ר.

בהרצאה פרופ' רוזה לייקין דנה בסוגיות הבאות:

א. העקרונות המנחים של תכנית הלימודים

ב. העקרונות והמבנה של תוכנית הלימודים לחט"ע ב-4 רמות.

ג. השינויים בתוכנית הלימודים עבור תלמידים עם פוטנציאל גבוה במתמטיקה.

ד. שאלות פתוחות הקשורות לסוגיות בהערכה.

ה. ההרצאה.

ו. דף הנחיות לצפייה.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos