מבוא לכתיבת הוכחה – המבנה הלוגי של גאומטריה אוקלידית

שם המרצה: איריס כהנא
צפיה מונחיתדף פעילות
תיאור: בהרצאה מובא תיאור המבנה האקסיומטי של הגיאומטריה האוקלידית (מושגי יסוד, הגדרות, הנחות יסוד ומשפטים). איריס דנה בסוגים שונים של הגדרות, בחשיבות של ההוכחה הפורמלית ומציעה כלים פדגוגיים שייסייעו למורים ולתלמידים. ההרצאה משמשת כמסגרת להוראת הגיאומטריה בחט"ע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit