חידושים בהוראת הגיאומטריה על פי תכנית הלימודים החדשה – חלקים א' + ב'

שם המרצה: ניצה שיאון 
צפיה מונחיתדף פעילות 
תיאור: תכנית הלימודים לכיתות ט' בגיאומטריה עברה שינוי מהותי המחייב הבנה מעמיקה יותר של תכנית הלימודים, הבנת הרצף של מיומנויות ההיסק והבניית הידע בד בבד. דרכי ההערכה של ביצועי התלמיד בגיאומטריה משתנים גם כן עם ההסתכלות דרך משקפי המיומנויות – מיומנויות ההיסק ומיומנויות הכתיבה. הוראת גיאומטריה בדרך זו באה להגדיל את מספר הלומדים גיאומטריה בחטיבת הביניים. 
 
  
 
 
 
 
 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos