פיצוחים ולמידה משמעותית

שם המרצה: גאולה סבר
צפיה מונחיתדף פעילות 
תיאור: בהרצאה המוקלטת ובמצגת המצורפת תמצאו רעיונות ודרכים לשילוב פיצוחים במפגשי הדרכה ובכיתה. כמדריכים אתם הכח שיכול להנחיל את המסרים של למידה משמעותית תוך שימוש בחומרי הלמידה של הפיצוחים ולהדריך את המורים לבחור מתוך ים החומרים וליישמם בכיתתם. 
 
  
 
 
 
 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit