טיול רציונלי ללונה-פארק - חלק א'

תקצירטיול רציונלי ללונה פארק - חלק א'

 

1. תכנון הטיול 

בבית ספרנו מתארגנת קבוצת "מועדון המתמטיקה" לצאת לטיול ללונה פארק. עלות הטיול, הכוללת הסעות ודמי כניסה קבוצתיים, היא 1200 שקלים. הוחלט כי עלות הטיול תתחלק באופן שווה בין כל התלמידים שיוצאים לטיול.

א. כמה ישלם כל תלמיד אם יצאו לטיול 10 תלמידים? 30 תלמידים?


 

ב. השלימו את הטבלה. 

200

120

100

60

50

40

30

20

10

0

מספר התלמידים

                   

התשלום לתלמיד

 

  


ג. מהי הפונקציה המתארת את עלות הטיול לתלמיד?


ד. סמנו את הנקודות המתאימות במערכת הצירים ושרטטו את הגרף המתאר את עלות הטיול לתלמיד כתלות במספר המשתתפים. הרחיבו את הגרף של הפונקציה גם לתחום המספרים השליליים.

 http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/luna_park/axes.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/luna_park/function.png

ה. כיצד תשתנה הפונקציה וישתנה הגרף בכל אחד מהמקרים:

תוכלו להיעזר ביישום הדינאמי .

      1. אם תתקבל תרומה של 900 שקלים לסיוע בהוצאות הטיול?

      2. אם כל תלמיד צריך לשלם בנוסף 10 שקלים עבור פיצה.

      3. אם הוחלט לממן 3 תלמידים בוגרים מהמועדון שילוו את הטיול.


ו. התקבלה תרומה מקרן חובבי המתמטיקה לעידוד פעילות מתמטיות מאתגרות והוחלט כי הקרן תשתתף בהוצאות הנסיעה לטיול. התרומה תתכן בשלוש אפשרויות שונות:

      1. מימון כל ההוצאות עבור 10 תלמידים.

      2. השתתפות בהוצאות בסה"כ של 500 שקלים.

      3. השתתפות בהוצאה של כל תלמיד ב-10 שקלים.

התאימו לכל גרף את הסיפור והפונקציה המתאימה לו. הסבירו באיזו תוכנית הייתם בוחרים ובאיזה מקרה. 

 

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/luna_park/truma1.png

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/luna_park/truma2.png

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/luna_park/truma3.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 מקורות נוספים

התנהגות פונקצית מנה סביב נקודת אי הגדרה – משולחנו של מורה, שושנה הלוי, רחל סילבצקי ואנה ספרד, על"ה 2

חקירת פונקציה רציונלית – קשר ח"ם , חקירה בעזרת מחשב – אוסף דפי עבודה לתלמיד , מאת דפנה אשרת ואלה שמוקלר, בהנחיית אורית זסלבסקי. func3.pdf , func4.pdf func5.pdf func6.pdf .

מנה של פונקציות לינאריות – יישום דינאמי המלווה בדף עבודה מאת מרכז המורים.


טיול רציונאלי ללונה פארק – חלק ב'

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit