הבה נחשוב, נארגן, נשחק ו- נעריך הישגים

הבה נחשוב, נארגן, נשחק ו- נעריך הישגים 

הוכן ע"י: חמוטל דוד
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצג שימוש אפשרי בשתי שיטות חלופיות לצורך הערכה: משחקים ומפות מושגים.
משחקים –"דומינו" שיכול לשמש לצורך הערכה של רמת הלמידה של הנושא: "הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת". ניתן לבנות "דומינו" דומה עבור נושאים אחרים ולפתח משחקים נוספים.
מפות מושגים – בחומר מוצגת אפשרות לשימוש מדורג במפות מושגים לצורך בחינת ההבנה של מושג הנגזרת.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos