הבה נחשוב, נארגן, נשחק ו- נעריך הישגים

הבה נחשוב, נארגן, נשחק ו- נעריך הישגים 

הוכן ע"י: חמוטל דוד
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצג שימוש אפשרי בשתי שיטות חלופיות לצורך הערכה: משחקים ומפות מושגים.
משחקים –"דומינו" שיכול לשמש לצורך הערכה של רמת הלמידה של הנושא: "הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת". ניתן לבנות "דומינו" דומה עבור נושאים אחרים ולפתח משחקים נוספים.
מפות מושגים – בחומר מוצגת אפשרות לשימוש מדורג במפות מושגים לצורך בחינת ההבנה של מושג הנגזרת.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit