תפקידם של פרדוקסים בהתפתחות המתמטיקה

תפקידם של פרדוקסים בהתפתחות המתמטיקה 

הוכן ע"י: פרופ' נצה מובשוביץ- הדר.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאות דוגמאות של פרדוקסים שבהשראתם התבהרו ועוצבו מושגים מתמטיים בסיסיים ובעקבותיהם הושגו תוצאות מרכזיות במהלך ההיסטוריה של המתמטיקה. הדוגמאות עוסקות במספרים, בלוגריתמים, בפונקציות, ברציפות, במשיקים, בסדרות אינסופיות, בקבוצות, בעקומים ובפירוקן של צורות גיאומטריות.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit