"נחיתה רכה" של הפונקציה ממעלה שנייה

"נחיתה רכה" של הפונקציה ממעלה שנייה 

הוכן ע"י: נצה מובשוביץ-הדר.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצגות גישות מקוריות להוראת הנושא של פונקציה ממעלה שנייה וגם פונקציות ממעלות גבוהות יותר. האחת מציגה את הפונקציה הריבועית כמכפלה של שתי פונקציות קוויות, ומבססת את חקירתה על תכונות של פונקציות אלו. השנייה מציגה את הפונקציה הריבועית כסכום של שלושה מונומים, תוך הדגשת המשותף למשפחה של פונקציות המוזזות במישור.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit