סטנדרטים במתמטיקה

סטנדרטים במתמטיקה

הוכן ע"י: מלכה מאונטוויטן.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: סטנדרטים הם כלי להגדרת הציפיות של המערכת מתלמידים ומבוגרים. הם קובעים מה התלמידים צריכים לדעת ומה הם צריכים להיות מסוגלים לבצע בתחנות שונות במהלך שנות הלימוד. בעקבות החלטת משרד החינוך על קביעת סטנדרטים לימודיים לשם שיפור הישגי התלמידים, הוקמו ועדות לקביעת סטנדרטים במקצועות השונים. בוועדת הסטנדרטים במתמטיקה לבית הספר היסודי נעשתה הבחנה בין סטנדרטים של תוכן לבין סטנדרטים של תהליך. בסדנה יודגמו סטנדרטים ורמות ביצוע מתכנית הלימודים של בית הספר היסודי ויידונו סטנדרטים ורמות ביצוע עבור תכנית הלימודים של חטיבת הביניים.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit