חקירת משוואות פרמטריות בעזרת גרפים

חקירת משוואות פרמטריות בעזרת גרפים 

הוכן ע"י: אביבה ברש.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצגת דרך לחקירת משוואות ריבועיות פרמטריות על ידי שימוש בהצגה גרפית וחקירת המצב ההדדי בין שני גרפים. לצורך שרטוט הגרפים ניתן ,x של הפרמטר כפונקציה של להשתמש בתכנת מחשב.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos