"גישה אינטואיטיבית לבניית מושג הגבול"

"גישה אינטואיטיבית לבניית מושג הגבול"

הוכן ע"י: תמר זמיר וניצה מובשוביץ- הדר.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת תוכנית הוראה להקניה אינטואיבית של מושג הגבול, שמומחשת ע"י סדרות אינסופיות. מושג ההתכנסות מומחש גם ע"י דוגמאות גיאומטריות. כמו כן מובאת סקירה היסטורית על התפתחות מושג הגבול.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos