מעבר מהוראת מתמטיקה באופן אלגוריתמי להוראה הדורשת הבנה - באמצעות "היפוך" השאלה

מעבר מהוראת מתמטיקה באופן אלגוריתמי להוראה הדורשת הבנה - באמצעות "היפוך" השאלה 

הוכן ע"י: רותי רייז.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצגת דרך לשילוב בהוראה של שאלות מתמטיות אשר עשויות להצביע על הבנת הנושא המתמטי הנלמד. הדבר נעשה באמצעות "היפוך השאלה". מובאות דוגמאות מתחומים שונים.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit