מעבר מהוראת מתמטיקה באופן אלגוריתמי להוראה הדורשת הבנה - באמצעות "היפוך" השאלה

מעבר מהוראת מתמטיקה באופן אלגוריתמי להוראה הדורשת הבנה - באמצעות "היפוך" השאלה 

הוכן ע"י: רותי רייז.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצגת דרך לשילוב בהוראה של שאלות מתמטיות אשר עשויות להצביע על הבנת הנושא המתמטי הנלמד. הדבר נעשה באמצעות "היפוך השאלה". מובאות דוגמאות מתחומים שונים.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos