ראיה מרחבית - מבנים מינימליים ומקסימליים

ראיה מרחבית - מבנים מינימליים ומקסימליים 

הוכן ע"י: רותי רייז.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת הצעה לייצוג של מבנים קובייתיים תלת-מימדיים בצורה דו-מימדית ולהיפך: קבלת מבנה(ים) תלת-מימדי(ים) מייצוג דו-מימדי, שמוביל לשאלה על מספר המבנים התלת-מימדיים המתקבלים מייצוג דו-מימדי ובפרט קבלת המבנה המקסימלי והמבנה(ים) המינימלי(ים).

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit