מתמטיקה בימי הפרעונים

מתמטיקה בימי הפרעונים 

הוכן ע"י: ד"ר עטרה שריקי.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת סקירה של ההתפתחות ההיסטורית של המתמטיקה בתקופת הפרעונים – המצרים הקדמונים. הסקירה כוללת דוגמאות של בעיות מתמטיות שבהם עסקו המצרים בנושאים: כפל וחילוק, שברים, שורשים ריבועיים, משוואות ממעלה ראשונה ושניה, סדרות חשבוניות והנדסיות, ובעיות גיאומטריות במישור ובמרחב.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos